Chnem sex videos com

6854933580_2c8b688306_z

Visitors to the site view an average of 2.6 unique pages per day. Official site includes store locations and information, and designer biography.To get the best possible experience using our website, we recommend that you upgrade to latest version of this browser or install another web browser. y Pro patribus tuis nati sunt tibi fiiii : propterea populi confi- tebuntur tibi. v Tu es Petrus, et supcrhanc pe- tram aedilicabo ecclesiam meam. Antiphonarii ambrosiani antiquitas, etiam si non con- staret ab ipso textu antiphonarum, a versione antiquissima mss. VI probata, tamen argui posset ab ipsis partibus mobilibus, ut aiunt, canendis in Missis, quae desunt codicibus Missalibus antiquioribus saeculi IX (ex.

Si haec interpretatio Ordinis be- roldiani constat, dicendum erit, pauca fuisse folia inserta in tabuhs, et fortasse substituenda, pro ratione officii vel temporis ; et hac de causa, vel usu consumptum, vel de- perchtum, nu Uum exemplar huius codicis ad nos pervenisse; hcet a Beroldo nobis constet c^uod, saltem saec. (Haec expositio, sicuti et Traditio Catholicae Fidei, qua codex exorditur, in muhis con- venit cum opuscuhs simihbus, in Beroldi codice am- brosiano sign, I, 1^2, iiif. Sed si non nomine, re conveniebat Missale ambrosianum cum Sacramentario romano ; nam adhuc habemus antiquos codices, qui revera, ut ratisbonenses subiungunt, sunt « Hber missahum orationum absque lectionibus evangelicis, apo- sto Hcis et propheticis » (1. Missalia plena, de quibus infra dicendum, nec nobis defuerunt; sed constat ex ipsis codicibus saec. 47) utpote delatum a minore custode hebdo- madario ad basihcam aestivam ; et adhuc extant huiusmodi codicis exemplaria, hcet pauca, quae in usum Archiepiscopi et cleri metropohtani fuerunt. IX extare, nec a Ha documenta ad nos per- venisse, quibus statui possit, quando prlmaevus usus legendi lectiones in corpore Blb Horum cessaverlt, quem obtlnuisse adhuc saeculo IV luljente certum cst, cum, Ambrosio auctore. 59) narrat, nempe « tempore quo impiae infidelitatis Auxentius mediolanensem « Ecclesiam armis exercituque occupaverat » arianos era sisse ex ecclesiasticis codicibus mediolanensibus verba s. III, 6) Qiioniam Dens spiritns est, quae tamen nunquam occurrunt in ambrosiano textu Evangeliorum, quae, ut recte iam notavit cl. La scuola catt., Mediolani 1897) vox Sacramentarium tunc Mediolani prorsus ignorabatur ; alioquin presbyteri illi ad eundem Martinum rescribere non debuissent: « quod autem ambi- guitatem removeri postulas ab appellatione Sacramentarii » . Non abs re erlt advertere nu Hum codlcem antiquiorem saec. Alium librum liturgicum, quem Tabnlam vocabant, for- tasse veteri Gradnali romano comparandum, memorat Be- roldus [p. Nullum exemplar, quantum scio, huius codicis superest: sed ipsum constitisse ex foliis, in quibus descripti erant psalmelli canendi post propheticam lectionem, et ^'^' in Alleluia post Epistolam, satis liquet ex dictis in Ordine beroldiano (p. c.) ecclesiasticos codices nuncupasse codices continentes libros integros Sacrae Scripturae. gr, tabidariun et rottdorum, nullum exemplar apud nos servatur Codicem, quem romani Sacramentarhim vocare consue- verant, Missale vocatum fuisse constat ex Ordine beroldiano : (luantum coniicere licet ex epistolis Pauli et Gebeardi ratis- bonensium presbyterorum ad Martinum custodem ambro- sianae basilicae, circa annum 11 32 missis (apud Mabillon, PRAEFATIO Musaeiim ital., tom.

You must have an account to comment. Please register or login here!