Chnem sex videos com

6854933580_2c8b688306_z

III) lectio ex Veteri Te- stamento ante Epistolam usurpabatur. habeat lector specimen psahiiel H et V in Al- lehiia, comparatum cum g-raduah Missahs romani. y Dixit Dominus Domino meo : Sede a dextris meis : donec po- nam inimicos tuos scabellum pe- dum tuorum. y Hodie in Bethlehem puer na- tus est: et nomen eius sanctum et tei Tibile. Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum : ex utero ante lucife- rum genui te. y Confitemini Domino,quoniam bonus : quoniam in saeculum mi- sericordia eius. y Pascha nostrum immolatus est Agnus, qui est Christus Do- minus Deus noster.

y Pro patribus tuis nati sunt tibi filii : propterea populi confi- tcbuntur tibi. y Tu cs Petrus, et super hancpe- tram acdificabo ecclesiam meam. I ria (.'xempla ahata sufficere ad prohandam hypotesim ego crederem, praesertim si advertatur psahnelliuii ambro- PRAEFATIO sianum saepissime convenire ciim cluobus primis tt, qui graduale proprie constituunt, De codice, qui, ut dixi, voca- batur Tabtda, utpote eburneis tabulis ad modum dyptici compacto, fusius inter nostrates disseruit Bugatti, in Meinorie stojdco-critiche intorno le reliqnie ed il cidto di s. a Pascha ad Adventum exclusive, quibus accedebant Commune Do- minicarum, Feriarum, Sanctorum, et Officia pro mortuis. XII presbyteri ratisbonenses a Martino custode thesauri s. Recensitis codicibus ad Missarum solemnia adhibitis, nunc de his qui ob Psalmodiam divinam, sive diurnam sive nocturnam, praeter Antiphonarium iam memoratum, adhibe- bantur, dicere convenit.

Beroldus ecclesiae maioris Mediolani cicendelarius, in suo Ordine (Magistretti, Beroldns, sive Eccl.

^o ^ Toronto, Q^ PRAEFATIO DISSERTATIO ET EXCERPTA PRAEFATIO Dicturus de Mamiali Ainbrosiano quod ex antiquissimo saeculi XI codice in pluteis Ordinariorum Ecclesiae me- diolanensis servato nunc primum typis edendum curavi, de singulis libris ambrosiani ritus aliquid dicam, ut vel ex eo- rundem notitia constet praestantia Mamialis, quod omnium librorum liturgiae nostrae index et quodammodo compen- dium iure vocari potest.

II) ubi refertur, quod Sabbato in Traditione Symboli et die sancto Paschae in processione Primicerius lectorum ferebat tabidas et cohcrna virgidta ijdus cwn foliis, ita interpretatus est, ut intelligi debeat, Primi- cerium tunc portare tabulas eburneas complectentes virentes virgas ex corylo vel alio arbore, referendo verba cuni foliis ad colurna virgidta ; ego tamen crederem a scriptore infimae latinitatis per illa verba cjim foliis bene potuisse indicari chartas sive viembranas ipsis tabulis insertas, quemadmodum eadem vox foliuni a Plinio (1. 7 a med.) adhibetur pro c Jiarta; et in casu Beroldum voluisse affirmare, ipsam colurnam virgultam (quidquid sit) insertam fuisse una cum fohis in tabuhs eburneis.

Manuahs hoc loco posita fuerunt, quae in fine amandanda erat: continent enim fragmenta Communis Dominicarum et Feriarum.

Alium librum liturgicum, quem Tabnlam vocabant, for- tasse veteri Gradnali romano comparandum, memorat Be- roldus [p. Nullum exemplar, quantum scio, huius codicis superest: sed ipsum constitisse ex foliis, in quibus descripti erant psalmelli canendi post propheticam lectionem, et ^'^' in Alleluia post Epistolam, satis liquet ex dictis in Ordine beroldiano (p.

You must have an account to comment. Please register or login here!