Fult adult dateing sites

6854933580_2c8b688306_z

The informants strive for an always-connected presence.This is also valid for Facebook, and their use of this social networking site is divided into active use and passive presence.Spesielt takk til Eivind, Silje, Christine og Jenny.

For å belyse dette har jeg gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse og fokusgruppeintervjuer med ungdom mellom 16 og 19 år.

Ekspressivt innhold i det digitale Sosiale bånd og sosial kapital Konklusjon Hovedfunn Styrker og svakheter ved undersøkelsen Videre forskning Referanseliste Vedlegg 1. Denne oppgaven presenterer en undersøkelse av en gruppe ungdom fra Øsltandet, i alderen 16 til 19 år.

Intensjonen er å finne ut av hva de mener om hvordan de benytter seg av digitale kommunikasjonsteknologier, og hvordan de forstår deres betydning i sin hverdag.

Takk til lærere og administrasjon ved informantskolen som ga meg tid til å gjennomføre undersøkelsene. Takk til mamma, pappa og Helle for hjelp og gode ord underveis.

En spesiell takk til mamma som har lest alle utkast og alltid stiller opp med gode råd og tilbakemeldinger.

Sist, men ikke minst, en stor takk til venner og familie som har gjort sitt beste for å stille opp og hjelpe til på alle mulige måter. Kvittering fra NSD IX 1 Introduksjon Digitale medier er en stor del dag av unges hverdag i Norge.

You must have an account to comment. Please register or login here!