Fult adult dateing sites

6854933580_2c8b688306_z

Materialet ble samlet inn høsten 2010 og er basert på 70 utfylte spørreundersøkelser og 6 fokusgruppeintervjuer, med til sammen 45 deltagere.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i min nysgjerrighet for hvordan unge bruker digitale kommunikasjonsteknologier i en sosial sammenheng.

Furthermore, the idea of strong and weak social ties will be discussed, also using a category in between called middle-intensity-relations.

This is also valid for Facebook, and their use of this social networking site is divided into active use and passive presence.Takk til lærere og administrasjon ved informantskolen som ga meg tid til å gjennomføre undersøkelsene. Takk til mamma, pappa og Helle for hjelp og gode ord underveis.En spesiell takk til mamma som har lest alle utkast og alltid stiller opp med gode råd og tilbakemeldinger.Oppgaven avdekker at det sentrale elementet innenfor samtlige temaer er tilhørighet til jevnaldergruppa.Det sosiale anses derfor som primærmotivasjon for deltakelse.Sist, men ikke minst, en stor takk til venner og familie som har gjort sitt beste for å stille opp og hjelpe til på alle mulige måter. Kvittering fra NSD IX 1 Introduksjon Digitale medier er en stor del dag av unges hverdag i Norge.

You must have an account to comment. Please register or login here!