Koucin porn

Vtedi bul vov Švajcarsku teraj- ši serbski král' Peter, ktori přepil šicko a cheel še zamordovac. Toto bulo oznámeno do Ruska diplomatiekim a- gentom a v Rusku to použili, tak že Peter, ktori mal poldruha milliona dlužobi, bul za- bráněni od rkimovraždi, bo Rusko zaplácelo zaňeho šicko dlužstvo a ku temu dostal ku disposicii rusku kassu.

Samo sebu še rozumi, že preto priobeeal šlepo konac šicko, co Rus- ko žadac budze, a žádalo.

Moskal 'sko zatrimalo Petrovi obecani s Vub a on še stal serbskim kra Uom a jeho spo- lečnici vrahové dostal'! Dakto- re kra Fovstva bu H proci temu, are na nátlak Ruska a Anglika uspokoje Ui še.

Ale žebi po- zornosc Tudu odvracena bula od teho, musel Peter najse dakeho, ktori namesto vrahov Aleksandra král 'a mu Sel cerpic.

Coípglit N" CQPSEIGHT DEPOSa iigíHiaiiiiiasia Bigissigi Bis Haiiigsiiiiaisiasiiasisisia Kiaisiasisgisgisiiiigissiiiiiia Biiagi®^ rí^^šDí^^^ '^s^'m^'m^^mm^ ^ ^^i^^^'m^ '^m Mě^v m I i I 9 i lsii Hisiiiaisiaigiispiaii SBHii BHiiiiii! Rusko za- čalo hlašac zjednocene šickih Slovanov a zvla štne juhoslavjanov a to ňe preto, žebi ozdaj bulo chcelo ošlebodzic slovanské kmeni, ale žebi dosáhlo to, co bulo jeho zaujmom.

iiiiiiiiiiiisisisiaia®íiiiaisiaiaiiiiiiisisgsii(iis Hgsiiii B 'í'^ i i f i I [a; la" la 11 m i i i i i |K| S m m a i m ik; l« IMI ISl 131 PEKŠE Sr. Nil Vidal: AUGUST PETZ, ira.iiter "Krajana" n zoslavrl: ANTHONY P. Bulgarsko nedůvěřovalo ruskej uprim- nořiíci a preto Rusko obracelo svoju pozornosc na Serbsko.

A vrah Peter, ktori zabil Aleksandra, bul hotovi vikonac šicko.L'em že priobeeal, že šicko možné budze konae, abi lásku baťuška nazad sebe priziskal.Nastupea tronu Austro-Uher- skej Franc Ferdinand bul moskalom v dra- hi, poňevač mal ženu česku a bol pracelom Slovanom. ig]g|go Bigiagi®igiiaijanld : Sj m m m m m gi gl m m m m m m m 1 I i, m I iiij i I 1 i i i SPRAVODLIVE UDALOSCl SVETSKEJ VOJN! Lebo vlase je naša matka Co nas šiekih živi Na jej peršoeh še utuli I mertvi i živi. Ja v mojim článku cheem višvetric, co bula pří- čina vojni a chto je jej povodcem. A ked matku našu dráhu Druhé ubližuju, Ňej ukážu jej sinové. Ukažme i zrnku našu Co čujeme v šercu Že našu vlase ohraňime IIoc i z našu šmereu. "Krajana" Šicke tutejšie panslavske novinki upo- dozrivaju, a verejňe označuju Austro-U- horsku, že je pričinu terajšej vojni.Rusko o- slabene rusko-japonsku vojnu nemohlo .še postavic na odpor, ale tim veeej začalo agi- tovac v našili vihodnih sto Hcoh a serbii. po balkanskej vojňe Serb- sko vistupelo proci Bulharsku a ehcelo sebe privlasňie ai Albaniu, vtedi zaš Austria a Německo prešFi mu prez rozum.

You must have an account to comment. Please register or login here!