Ppm adult chat script

(We extended some help to the flood victims.) Word: saksak1 Active Verb: sumaksak Passive Verb: saksakin English Definition: (verb) to stab; to pierce L2 Definition: Notes: Examples: 1) Sumaksak ka ng isang blokeng yelo.(You pierce a block of ice.) 2) Saksakin mo sa dibdib ang baka.

(Catch the water in the pail.) Word: saing Active Verb: magsaing Passive Verb: isaing English Definition: (verb) to cook by steam, as rice L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsaing ka ng bigas para sa sampung tao.(I took a plane to Baguio.) Word: sakay2 Active Verb: magsakay Passive Verb: isakay English Definition: (verb) to load in a vehicle L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsakay ka ng sampung tao sa jeep.(You load ten people on the jeep.) 2) Isakay mo ang iyong aso sa kotse.(In her extreme anger, she wanted to strangle a person.) 2) Sakalin mo ang mabangis na lion.(Strangle the wild lion.) Word: sakay1 Active Verb: sumakay English Definition: (verb) to ride in a vehicle; to board a vehicle; to take/board a plane L2 Definition: Notes: Examples: Sumakay ako ng eroplano papuntang Baguio.(You cook some rice for ten people.) 2) Isaing mo ang bigas.

You must have an account to comment. Please register or login here!